Dagsorden til generalforsamling 2023 kan ses her.

Referat fra generalforsamling 2023 kan ses her.

Formandens beretning 2023 kan ses her.

Beretning fra seniortrio kan ses her.

Beretning fra bikingtrio kan ses her.